სტატიაში გაეცნობით 10 საინტერესო ფაქტს ქალების შესახებ.

 • ქალები ხმაურის მიმართ მეტად უფრო მგრძნობიარეები არიან ვიდრე მამაკაცები. რათა მათ შეძლონ ბავშვის ტირილზე რეაგირება მაშინაც კი როცა სძინავთ.
   
 • ქალებს უკეთესი ყნოსვა აქთ ვიდრე მამაკაცებს.
 • ქალები უფრო ფრთხილები და რაციონალურები  არიან.
 • ქალებს 9%-ით უფრო პატარა ტვინი აქვთ მაგრამ უჯრედების რაოდენობა ორივე სქესისთვის თანაბარია.
 • ქალები წუთში 19-ჯერ ახამხამებენ თვალებს ხოლო მამაკაცები 11-ჯერ.
 • მაცივარი და ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ქალებმა გამოიგონეს.
 • პირველი პროგრამისტი ქალი იყო ( ადა ლავლეისი ).
 • სახანძრო უსაფრთხოების გეგმა პირველად ანა კონელიმ შეიმუშავა.
 • მაიამი აშშ -ს ერთადერთი დიდი ქალაქია, რომელიც ქალმა დააარსა.
 • ქალები ყოველწლიურად 13,000-ით მეტ სიტყვას ამბობენ ვიდრე მამაკაცები.